szukaj:
 Imieniny: Klary i Hilarego środa, 12 sierpnia 2020  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
zawiadomienie o regatach_07

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

1. NAZWA: 

XII Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów

VII puchar Starosty Płockiego
V Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

2. ORGANIZATOR: Klub Żeglarski PTTK „MORKA” w Płocku wraz z

                               Urzędem Gminy W Nowym Duninowie

 

3. MIEJSCE REGAT:   regaty zostaną rozegrane w dniu 14 lipca w Nowym Duninowie na

                                     rz. Wisła w rejonie portu rzecznego.

                                   Biuro regat na terenie portu  czynne od godz. 8.00 14.07.2007

                                   Port regat: Nowy Duninów ul. Płocka

 

4. PRZEPISY :  Przepisy Żeglarstwa Regatowego 2005-2008 z uzupełnieniami PZŻ,

                          Przepisami pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła

                           PZŻ2006, Regulaminem ŻGPZW, Instrukcją żeglugi oraz niniejszym

                            zawiadomieniem.

                           Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA:

A) Przewiduje się rozegranie regat w klasach T1,T2, T3, T, Omega Omega Sport, OPEN, jeżeli do klasy zgłoszonych zostanie więcej niż 4 jachty.

Ostateczna kwalifikacja jachtów do klas oraz formuła klasy OPEN zostanie ustalona i ogłoszona przez Komisję Sędziowską po zamknięciu Listy Startowej na odprawie sterników.

 

B) Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 14 lipca od godz. 8.00 do godz. 10.00 w Biurze Regat na drukach dostarczonych przez organizatora.

 

C) Osoba zgłaszająca winna posiadać dokumenty rejestracyjne jachtu wymagane przez PZŻ, uprawnienia żeglarskie prowadzącego jacht oraz ubezpieczenie OC. Jacht musi mieć wyraźne oznakowanie na żaglu i burcie.

 

D) Instrukcja żeglugi i opis tras dostarczone będą zawodnikom w chwili  składania zgłoszenia do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej

 

E) wpisowe do regat wynosi 20 zł od jachtu

 

F) otwarcie regat  odbędzie się o godz. 10.00

 

G) Odprawa sterników o godz. 10.45

 

H) Start do pierwszego biegu o godz. 11.15

 

I) Zakończenie ostatniego biegu ok. godz. 14.30

 

J) Ogłoszenie wyników wręczenie nagród ok. godz. 15.30

 

K) punktacja wg przepisów Żeglarskiego Grand Prix Zalewu Włocławskiego (ŻGPZW)

 

L)Regaty uznaje się za ważne przy rozegraniu, co najmniej jednego biegu

 

6. NAGRODY Indywidualne za 1,2,3 miejsce w klasie – puchar i dyplom.

Najliczniej reprezentowany klub  otrzyma Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego

Najszybciej Pływający zawodnik w najliczniejszej klasie otrzyma Puchar Starosty Płockiego

Najstarszy zawodnik, który ukończy wszystkie biegi otrzyma puchar Wójta Gminy N. Duninów.

Pozostałe nagrody rzeczowe rozlosowane zostaną pośród zawodników, którzy ukończyli wszystkie biegi.

 

7. BEZPIECZEŃSTWO na wodzie zapewni WOPR WŁOCŁAWEK oraz Policja Wodna z Płocka.  Żeglujący są zobowiązani przestrzegać Ustawy z dnia 21 grudnia 2001r. o żegludze śródlądowej, Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997r w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów na śródlądowych drogach wodnych, Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

Osoba zgłoszona jako sternik zobowiązana jest do osobistego prowadzenia („obsługiwania urządzenia sterowego”) jachtu będącego w ruchu.

Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób w związku z regatami. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakakolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika regat lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

 

UWAGI KONCOWE: Organizator i Komisja Regatowa zastrzegają sobie prawo do zmian w

programie Regat i Instrukcji żeglugi.Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów