szukaj:
 Imieniny: Julii i Daniela wtorek, 10 grudnia 2019  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
ważne

Nowy Duninów, dn. 12.06.2012r.

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Nowy Duninów

do generalnego uporządkowania

swoich posesji z zużytych opon samochodowych

   Urząd Gminy w Nowym Duninowie w okresie: 25-29 czerwca 2012r. w godz.  od. 9.00 do 13.00  na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie przy ul. Gostynińskiej 1A organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów – opon samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych.

Informujemy, że przyjmowanie zużytych opon będzie się odbywało pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Telefon kontaktowy  z Urzędem Gminy 0-512 372-516.

Zachęcamy do skorzystania z powyższej propozycji, gdyż jest to  jednorazowa akcja w najbliższym czasie. =======================================

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 58/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 06 grudnia 2011 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2012”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Nowy Duninów.

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu.

Niniejsza informację podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak


INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 59/2011 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 06 grudnia 2011 r.

Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i opinii. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego do konsultacji projektu uchwały.

Niniejsza informację podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Nowy Duninów, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Nowy Duninów

/-/ Mirosław Krysiak

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Nowy Duninów

o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowy Duninów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w roku 2012.

 Ogłaszam konsultacje projektu:Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów