szukaj:
 Imieniny: Przemysława i Hermenegildy wtorek, 13 kwietnia 2021  
TU JESTEŚMY
mapa
GMINA
NOWY DUNINÓW
Wójt Gminy Nowy Duninów zaprasza
zabytki
nasza gmina dziś
info dla inwestora
FILMY
Gminny Kurier Telewizyjny
HISTORYCZNIE
ziemia duninowska
w starej fotografii
repliche rolex fake rolex rolex replica rolex kopia
SERWIS TURYSTYCZNY
baza noclegowa

gdzie warto być
WYCIECZKI KM
WYDARZENIA
IMPREZY
REGATY 2013
REGATY 2012
REGATY 2011
REGATY 2010
REGATY 2009
REGATY 2008
wrześniowe REGATY
REGATY 2007
Regaty Żeglarskie
FOTOREPORTAżE
kalendarz imprez
replicas rolex
KULTURA
OŚWIATA
SPORT
GOK

stypendia

SP w Nowym Duninowie
SP w Soczewce
Publiczne Gimnazjum w Nowym Duninowie

Gminna Biblioteka Publiczna

Centrum Edukacji Społecznej
POMOC SPOŁECZNA

GOPS w Nowym Duninowie
INWESTYCJE
OFERTY
Unia i My
WFOŚiGW w gminie Nowy Duninów
inwestycje
INFO
DLA ROLNIKÓW
Francuzi w Dzierząznie
WAŻNE
SZKOLENIA
KRUS dla Rolnika
Wójt Gminy
Mirosław Krysiak
Biografia
Rada Gminy
skład osobowy
sesje
Z Życia Naszej Gminy
Nowy Duninów
-
Roncello
dziennik pobytu 2010
dziennik pobytu 2009
dziennik pobytu 2007
dziennik pobytu 2006
prosto z Roncello
ogłoszenia
Kupię (0)
Różne (0)
Sprzedam (0)
Usługi (0)
Zamienię (0)
KONTAKT
Urząd Gminy
w Nowym Duninowie
ul. Osiedlowa 1
09 -505 Nowy Duninów
tel./fax:
(024) 261 02 36
(024) 261 02 72
e-mail:

Urząd Gminy


admin
subskrypcja
Nasz elektroniczny biuletyn prosto na Twoją skrzynkę!

pogoda
sesje

 Nowy Duninów, dnia 13 grudnia 2012 r

 

 

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców Gminy Nowy Duninów

 

     

     Uprzejmie  informuję  że  obrady  XX  Sesji  Rady   Gminy  Nowy  Duninów,   odbędą   się  w   dniu 19 grudnia 2012 roku (tj. środa) o  godz. 13oo  w  sali  obrad Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad;

2.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy między sesjami;

3.Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami;

4.Interpelacje, postulaty i zapytania radnych;

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

Projekt uchwały nr 1 - w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Nowy Duninów na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2019;

Projekt uchwały nr 2 - w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Duninów,

Projekt uchwały nr 3 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

Projekt uchwały nr 4 - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

Projekt uchwały nr 5 - w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty;

Projekt uchwały nr 6 - w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności;

Projekt uchwały nr 7 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały nr 8 – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Projekt uchwały nr 9 – w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych;

Projekt uchwały nr 10 – w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych oraz zagospodarowania tych odpadów jak również wysokości cen za te usługi;

Projekt uchwały nr 11 -Uchwała Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2012 rok;

6.Sprawy różne; 

7.Odpowiedzi na interpelacje, postulaty i zapytania;

8.Przyjęcie protokółu z XIX  Sesji Rady Gminy;

9.Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.    

                                                                                                                                                               

                                                                                   

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Andrzej Pietrzak

 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie tylko za zgodą autorów