http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Spacerkiem po Nowym Duninowie
Wiadomość dodana przez: admin (2009-11-06 13:04:48)

Spacerkiem po Duninowie
Realizacja inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Parcelowa" została odłożona do następnego roku. Powód? Do przetargu na wykonanie robót w ramach tego zadania zgłosiła się jedna firma z ofertą znacznie przewyższającą środki jakimi dysponuje na ten cel gmina (łącznie z dotacją przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej w kwocie 193000,00 z). Środki przeznaczone na tę inwestycję w budżecie gminy oraz w budżecie Województwa Mazowieckiego zostały przesunięte na rok 2010. Na pierwszy kwartał 2010 roku zaplanowany został przetarg.
Jak już informowaliśmy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie kontynuuje prace związane z odbudową systemu odwodnienia terenów zawala i osiedla w Nowym Duninowie. Przystąpiono także do prac projektowych dotyczących remontu umocnień w porcie od strony osiedla.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=960