http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Kościół neogotycki w Nowym Duninowie
Wiadomość dodana przez: km (2009-10-21 15:49:04)

Neogotycki kościół w Nowym DuninowieKościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, wybudowany został w latach 1901 - 1910 wg. projektu Konstantego Wojciechowskiego.
Jest to kościół neogotycki, jednonawowy, z wieżą o wysokości 12,5 metra (od dachu kościoła), na szczycie której osadzono krzyż żelazny. Wieża służy za dzwonnicę. Kościół jest obłożony cegłą licówką, uwieńczony spadzistym dachem. Do kościoła prowadzi troje drzwi: główne szerokie, frontowe oraz pozostałe, mniejsze z obu stron kościoła. Na dębowym głównym ołtarzu znajduje się figura Chrystusa z Najświętszym sercem przysłaniana obrazem Najświętszej Marii Panny, którą wykonano wg. kopii Rafaela Santi." Obiekt został wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 502/1146 z 22.05.1975. Warto też wspomnieć, iż swój udział w budowie kościoła miała rodzina IKE Duninowskich.
Jak większość naszych cennych zabytków, także ten wymaga troskliwej opieki, a więc i dużych nakładów finansowych. Po kosztownej, zakończonej już wymianie pokrycia dachowego (dofinansowanego tak z budżetu gminy jak i województwa Mazowieckiego) przyszła kolej na wymianę stolarki okiennej. Także tym razem budżet parafii wsparł Marszałek Województwa Mazowieckiego. Ze względu na fakt, iż prace tego typu są bardzo kosztowne, zakres ich w br. jest ograniczony. Ta jednak część która jest wymieniona prezentuje się wspaniale. Jeden z najcenniejszych naszych zabytków nabiera blasku. To zasługa przede wszystkim gospodarza parafii. Ks. A. Łach bowiem, z powodzeniem podejmuje współpracę z samorządem gminy, powiatu, województwa, instytucjami i osobami prywatnymi. Z każdym, kto chce i może wspomóc działania na rzecz zachowania naszego dziedzictwa kulturowego.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=948