http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Boisko w Soczewce
Wiadomość dodana przez: km (2009-10-16 12:00:26)

Jeśli chcemy poprawić dynamikę rozwoju Gminy, niezwykle istotną kwestią staje się podnoszenie atrakcyjności regionu jako miejsca do inwestowania i przebywania. Owa atrakcyjność natomiast jest ściśle powiązana z organizacją czasu wolnego oraz usług społecznych. Poprawa jakości życia nabiera w tym zakresie takiego samego znaczenia, jak przeciwdziałanie negatywnym trendom migracyjnym, czy działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.
Dlatego też inwestowanie w infrastrukturę społeczną (obiekty sportowe, oświatowe, zabytki, etc.) staje się priorytetem dla dobrego menadżera. Dla władz samorządowych Gminy Nowy Duninów jest to prawda oczywista. Stąd też najbliższe plany inwestycyjne, obok innych zadań, zakładają także rozwój bazy sportowej i oświatowej.

infrastruktura sportowa w gminieW ostatnim okresie, największą inwestycją poprawiającą znacznie stan infrastruktury sportowej była modernizacja boiska sportowego wraz z zapleczem dla sportowców przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie, przeprowadzona w latach 2006 – 2008. Koszt trzy etapowego zadania wyniósł 360 tys. zł, z czego prawie 70% kosztów poniesionych na modernizację obiektu to środki pochodzące z budżetu Województwa przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Plany Wójta na lata 2009 – 2011 ambitnie zakładają kolejne, kosztowne inwestycje wchodzące w skład infrastruktury społecznej:
infrastruktura sportowa w gminie
 1. „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Soczewce gm. Nowy Duninów”. Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (działanie: „Odnowa i rozwój wsi”) został złożony w marcu br. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 465 tys. zł. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 757 815,48 zł. W ramach projektu Wójt Gminy zamierza: wybudować boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 60x30 z nawierzchnią z trawy syntetycznej, utwardzić obejście pola gry kostką betonową, umieścić piłko chwyty za bramkami, wykonać ogrodzenie na całym obwodzie boiska.
 2. Kompleksowa modernizacja bazy oświatowej na terenie gminy Nowy Duninów poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nowym Duninowie wraz z budową boisk sportowych. Jest to jedno kompleksowe zadanie. Połączenie rozbudowy Szkoły z budową infrastruktury sportowej umożliwia pozyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu br. na kwotę 3.963. 733,09 zł. Wartość kosztorysowa całości zadania to kwota 4.633.215,40 zł.
  Założenia projektu dotyczące rozbudowy szkoły dotyczą m.in.: dostosowanie istniejącej Sali gimnastycznej do obowiązujących przepisów oraz jej rozbudowę o zaplecze magazynowe, zespół szatni oraz pomocniczą salę gimnastyczną o wymiarach wewnętrznych 18,51x10,00.
  Projekt obejmuje również budowę dwóch boisk:
  • boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach areny 93x48m (pole gry 90x45) z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
  • boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę oraz siatkówkę o wymiarach areny 19,1x32,1 z nawierzchnią poliuretanową
  • .
  ponadto: utwardzenie obejścia pola gry brukową kostką betonową, wykonanie dwóch ciągów piłkochwytów za bramkami na boisku do gry w piłkę nożną, ogrodzenia boisk na całym obwodzie boisk, montaż trzech trybun na 18 miejsc każda. Zaprojektowano również oświetlenie boiska oraz terenu przyległego do boisk. W ramach inwestycji zostanie też wykonane wyposażenie boisk.

infrastruktura sportowa w gminie14 października Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę 295 projektów realizowanych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" (PROW 2007-2013). Wśród wybranych projektów znalazł się nasz projekt pn. "BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOCZEWCE, GMINA NOWY DUNINÓW.".
Co prawda od marca, kiedy Wójt składał wniosek minęło trochę czasu, ale warto było czekać. Według harmonogramu załączonego do wniosku, inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2009 - 2010. Czas pozostały do końca br. (2,5 miesiąca) oraz początek roku 2010 zostanie wykorzystany na przygotowania do realizacji projektu (podpisanie umów dotyczących dofinansowania, procedury przetargowe). Wszystko wskazuje na to, że w Soczewce powstanie pierwszy obiekt sportowy z prawdziwego zdarzenia.
Jest to świetna informacja nie tylko dla mieszkańców Soczewki i najbliższej okolicy. Obiekt, który powstanie w przyszłym roku będzie wykorzystywany do treningów przez piłkarzy LKS "Wisła" w Nowym Duninowie (taka zapowiedź padła z ust członków Zarządu Klubu). Działalność Stowarzyszenia na terenie Soczewki z wykorzystaniem tego obiektu, w efekcie spowoduje zwiększenie aktywności fizycznej dorosłych, młodzieży i dzieci z terenów sąsiadujących z Soczewką i samej miejscowości. A takie m.in. były założenia gdy samorząd przystępował do projektu tego przedsięwzięcia. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych (pod nadzorem).
Wszyscy mamy nadzieję, że ponad 4 milionowa inwestycja w Nowym Duninowie będzie miała równie optymistyczne zakończenie.

Odnowa i rozwój wsi” to jedno z działań unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dzięki niemu gminy, instytucje kultury, związki wyznaniowe oraz organizacje pozarządowe z całego Mazowsza wyłonione w konkursie mogą liczyć na finansowe wsparcie.
– Duże zainteresowanie programem pokazuje, że dbanie o swoje otoczenie i podtrzymywanie własnej tożsamości to bardzo ważne kwestie dla mieszkańców wsi – podkreślił Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego. – Wierzę, że udział w tym programie pozwoli aktywnym społecznościom zadbać o swoją miejscowość – o zmianę jej oblicza po rewitalizacji parków czy rynków, ale też o zintegrowanie mieszkańców dzięki takim projektom jak budowa świetlic gminnych.


W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło 348 wniosków. Dofinansowanie na kwotę ok. 107 mln zł otrzyma 295 projektów, z czego w regionie ciechanowskim – ok. 11,8 mln zł (31 projektów), w regionie ostrołęckim – ok. 17,6 mln zł (48 projektów), w regionie płockim – ok. 11,3 mln zł (30 projektów), w regionie radomskim – ok. 16,7 mln zł (47 projektów), w regionie siedleckim – ok. 22,8 mln zł (65 projektów), w regionie warszawskim wschodnim – ok. 13,5 mln zł (39 projektów) oraz w regionie warszawskim zachodnim – ok. 9,2 mln zł (26 projektów).
Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

podano za: http://www.mazovia.pladres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=947