http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów - c.d.
Wiadomość dodana przez: km (2009-09-14 07:26:51)

Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie projektu pt. „Aktywna integracja w gminie Nowy Duninów” kursy zawodowe ukończyło jedenastu jego uczestników.
Kursy zawodowe odpowiadały indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom beneficjentów. W kierunku „Opiekunka osób starszych i dzieci” kwalifikacje zdobyły dwie osoby, „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” - pięć osób, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym” - jedna osoba, „Kosmetyczka” - dwie osoby oraz „Kucharz” – jedna osoba.
Przed skierowaniem na szkolenia przeprowadzone zostały badania profilaktyczne i specjalistyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia w zawodzie, w którym uczestnicy projektu zaplanowali szkolenie.
Jedenastu uczestników projektu odbyło szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera natomiast wszyscy beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym i warsztatach psychologicznych.
Zgodnie z założeniami projektu w najbliższym terminie beneficjentom zostanie zorganizowane doradztwo prawne oraz kurs wizażu.
Od miesiąca września bieżącego roku ostatnia uczestniczka projektu rozpocznie kurs zawodowy w zakresie „Komputerowa obsługa firmy”.
Realizatorem kursów i zajęć specjalistycznych jest ZDZ w Płocku ul. Ułańska 1.
kilka pamiątkowych zdjęć
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=923