http://www.nowyduninow.info.pl/

:: 10 tys zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Soczewce
Wiadomość dodana przez: km (2009-08-27 15:21:27)

Podpisanie umówWójt Gminy podpisał dziś umowę dotyczącą udostępnienia Parafii środków z budżetu gminy Nowy Duninów w formie dotacji celowej na prace w zakresie odprowadzania wód opadowych z budynku Kościoła parafialnego w Soczewce w związku z podmywaniem fundamentów oraz ścian obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków.

Współdziałanie samorządu i Parafii w zakresie ochrony zabytków architektury na naszym terenie przynosi dobre efekty. Dotychczas dotacje celowe dla Parafii przeznaczone były na: wymianę dachu na kościele w Nowym Duninowie oraz ogrzewanie kościoła w Soczewce.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=914