http://www.nowyduninow.info.pl/

:: W Lipiankach będzie lepsza droga!
Wiadomość dodana przez: km (2009-08-27 14:25:32)

remont drogi w LipiankachŚpiew skowronków nad polami i szum lasu - to Lipianki. W ostatnich dniach panujący tam spokój przerwany został przez samochody ciężarowe i ciężki sprzęt pracujący na drodze powiatowej nr 2972W. Mieszkańcy czekali na to zamieszanie wiele lat. Czekali cierpliwie, ale nie bezczynnie. Za nimi wiele wydeptanych ścieżek. We wszystkich działaniach na rzecz modernizacji drogi wspierał ich Wójt Gminy. Tak Wójt jak i mieszkańcy wiedzą, że dobra droga to dobre widoki na przyszłość. To początek nowych możliwości.

Sprzymierzeńcem mieszkańców Lipianek stał się także Starosta Powiatu Płockiego. Niejednokrotnie podkreślał, że bardzo ceni sobie współpracę z nimi i jest pod wrażeniem wyjątkowej atmosfery panującej w sołectwie. Wspólne cele potrafią zjednoczyć. Nie często jednak zdarza się by wszyscy, bez wyjątku byli zgodni co do nieodpłatnego przekazania gruntów pod budowę drogi, a stało się tak w Lipiankach. Jak podkreśla Starosta Powiatu Płockiego Pan Michał Boszko, tak wielki akt dobrej woli nie mógł trafić w próżnię.
Ze względu na fakt, iż droga powiatowa nr 2972W jest głównym szlakiem komunikacyjnych w regionie, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy sołectwa i nie tylko, Wójt Gminy wystąpił do Starosty Powiatu Płockiego z propozycją przystąpienia do partnerstwa i wspólnego finansowania inwestycji w Lipiankach. Po podpisaniu stosownych porozumień co do współfinansowania inwestycji przystąpiono do dalszych prac nad projektem, w efekcie do przebudowy drogi powiatowej nr 2972W Duninów Duży - Lipianki od km 7+160 do km 9+213 (długość 2,053 km). Droga w Lipiankch staje się kolejnym dowodem na to, że wspólne rozwiązywanie problemów daje dobre efekty, że jeśli sami nie jesteśmy w stanie zrealizować potrzebnej mieszkańcom inwestycji musimy szukać partnerów. Często, a jest tak w przypadku współpracy Gminy Nowy Duninów z Powiatem Płockim współpraca taka trwa przez wiele lat i dotyczy różnych inwestycji. I tak w ostatnich dniach Starosta Powiatu Płockiego wystąpił z propozycją udziału Powiatu w realizacji inwestycji na drogach gminnych. Wójt złożył już odpowiedni wniosek w tej sprawie do Starosty, a dotyczy on wspólnego finansowania remontu drogi gminnej w Lipiankach.
zdj. 26 sierpień 2009 r. Droga powiatowa nr 2072W Duninów Duży - Lipianki.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=913