http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Zabytkowy zespół pałacowo - parkowy
Wiadomość dodana przez: km (2009-08-24 12:44:17)

Był czas gdy na terenie parku w Nowym Duninowie, do roku 1945 będącego własnością rodziny Ike Duninowskich, znajdowało się 7 stawów o łącznej powierzchni 3,0 ha. Przywrócenie dawnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych zabytkowego parku w Nowym Duninowie, a taki cel wyznaczył sobie Wójt Gminy Nowy Duninów, obejmuje m.in. odtworzenie trzech z nich. Po konsultacjach z Radą Gminy i mieszkańcami Nowego Duninowa przystąpiono do prac projektowych. 20 sierpnia zaś, Wójt Gminy, przedstawiciele Rady Gminy, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Pani Sołtys z Nowego Duninowa spotkali się z Projektantami i Konserwatorem Przyrody. Biorąc pod uwagę różne aspekty, także wpływ spiętrzenia wody w stawach na otaczający teren, z przedstawionych przez projektantów koncepcji trzeba wybrać jedną. O dalszych losach projektu będziemy państwa informować.

zdj. 20 sierpień 2009 r. - spotkanie w Urzędzie Gminy. Omawiany projekt odtworzenia stawów na terenie zabytkowego parku w Nowym Duninowie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=909