http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Budowa drogi gminnej Mościska - Dzierzązna
Wiadomość dodana przez: km (2009-08-24 08:44:32)


RPO WM

„Budowa drogi gminnej
Mościska – Dzierzązna”

Budowa drogi o długości 3 km 697,3 mb obejmuje dwa etapy:

I etap – od km 0+058,92 do km 2+058,92.

II etap – od km 2+058,92 do km 3+756,22.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A w Gostyninie. Ul. Krośniewicka 5; 09-505 Gostynin.

Wartość realizacji projektu 2 993 413,54 zł

Budowa drogi dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
Priorytet III Regionalny System Transportowy,
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. w kwocie 2 544 401,48 zł.

Termin zakończenia prac, zgodnie z umową planowany jest na dzień 30 czerwiec 2010 r.
Ze względu na duży zakres prac przewiduje się znaczne utrudnienia w ruchu. Samorząd Gminy Nowy Duninów pragnie zapewnić, iż dokłada wszelkich starań, by ograniczyć wynikłe niedogodności.
Wójt Gminy poczynił wstępne ustalenia z Leśniczym Nadleśnictwa Łąck w sprawie korzystania z dróg leśnych przez mieszkańców Dzierzązny na czas budowy drogi gminnej.
Samorząd Gminy Nowy Duninów przeprasza wszystkich użytkowników drogi, szczególnie mieszkańców miejscowości Dzierzązna za wynikłe utrudnienia.


Dzierzązna
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=906