http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Droga nr 62 do modernizacji
Wiadomość dodana przez: km (2009-08-14 15:40:33)

konsultacje społeczneOd dawna Wójt wspierany przez Radę Gminy wnioskował o modernizację drogi krajowej nr 62. Jest to nasz główny szlak komunikacyjny, z którego korzystamy na co dzień, w sąsiedztwie którego (bliższym i trochę dalszym) usytuowanych jest znaczna większość miejscowości przynależnych do gminy Nowy Duninów.
Coraz większe natężenie ruchu w połączeniu z niewystarczającymi rozwiązaniami technologicznymi wciąż budzi niepokój władz samorządowych gminy mimo, że od kilku lat w ramach dobrej współpracy z przedstawicielami GDDKiA w Warszawie i wspólnym finansowaniu inwestycji dało się znacznie poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim pieszych. Czy ktoś jeszcze pamięta spacer z Nowego Duninowa do Karolewa czy Nowej Wsi poboczem drogi?

O planowanej rozbudowie krajówki pisaliśmy niejednokrotnie. Projekt ten w chwili obecnej jest na etapie konsultacji społecznych. Wniesione dotychczas przez Wójta wnioski zostały w nim uwzględnione. Po konsultacjach społecznych i analizie przedstawionego przez projektantów planu rozbudowy drogi, Wójt wespół z Radnymi złożą dodatkowe uwagi w formie wniosków. Okres konsultacji społecznych to także czas, w którym mieszkańcy mogą na piśmie zgłaszać swoje propozycje i zastrzeżenia.

Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa DK62 na odcinku: Zadanie I: Granica woj. Kujawsko-Pomorskiego – miasto Płock”, oznacza m.in. ciąg dalszy budowy chodników, także na odcinku Nowy Duninów – Stary Duninów. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz warunków ruchu drogowego, o co Wójt i Rada zabiegali od dawna. To także poprawa przepustowości skrzyżowań, polepszenie warunków ekologicznych mieszkańców oraz aktywizacja gospodarcza terenów położonych w sąsiedztwie drogi. Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez:
  • Rozbudowę jezdni o szerokości 7.0m

  • Przebudowę mostu w m. Soczewka

  • Przebudowę istniejących zatok autobusowych

  • Budowę Miejsc Kontroli Pojazdów dla Inspekcji Transportu Drogowego

  • Budowę drogi serwisowej

  • Budowę chodników

Informacje o dalszych losach projektu będą w naszym serwisie zamieszczane w miarę postępu prac nad nim. I obyśmy nie musieli na najlepsze newsy długo czekać. Tego życzymy wszystkim użytkownikom drogi krajowej nr 62.
zdj. konsultacje społeczne w Soczewce replica iwc aquatimer

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=899