http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Informacja dla tych, którzy nie wierzyli
Wiadomość dodana przez: km (2009-07-30 16:15:22)

Ul. Parcelowa- ul. Parcelowa będzie modernizowana.
Także w bieżącym roku, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, na wniosek marszałka Adama Struzika uruchomiono Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Dzięki SIWRM mamy szansę na zrealizowanie kolejnych inwestycji.
Zgodnie z podjętą 27 lipca br. uchwałą radnych województwa gmina Nowy Duninów otrzyma wsparcie finansowe na „Przebudowę drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa”; (Komponent C - Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej) w kwocie 193000,00 zł oraz na „Remont Szkoły Podstawowej w Lipiankach, gm. Nowy Duninów” (Komponent B - Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych – Powiaty) w kwocie 25 000.00 zł.
Co prawda z budżetu gminy także musimy do obu inwestycji wnieść wkład, ale bez wsparcia Marszałka nie mielibyśmy szans na ich realizację.
I tak w Szkole Podstawowej w Lipiankach będzie można wymienić stolarkę okienną. Natomiast w ramach projektu pn. „Przebudowy drogi gminnej w m. Nowy Duninów – ul. Parcelowa” zostanie przebudowana droga gruntowa. Zakres prac obejmie wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,18 km. Jest to część ul. Parcelowej, pozostała nie została objęta projektem. Powodem było brak zgody właścicieli posesji na przekazanie gruntu pod drogę.

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza jest jedynym tego rodzaju programem pomocowym w całym kraju. W 2008 r. zwyciężył w konkursie „Promocja Społecznej Spójności poprzez Rozwój Gospodarczy”, którego organizatorem był Kongres Lokalnych i Regionalnych Władz Rady Europy.
Warto w tym miejscu zacytować marszałka województwa Adama Struzika:
Mimo kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej w tym roku udało nam się wygospodarować 83,5 mln zł na program. Mam świadomość, że w czasach recesji wiele samorządów lokalnych nie mogłoby sobie pozwolić na budowę dróg lokalnych czy też remonty szkół. Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia z zewnątrz. A trzeba pamiętać, że to nie tylko pieniądze dla samorządów, ale także, a może przede wszystkim zlecenia dla firm realizujących te inwestycje i osób, które znajda przy nich pracę.”
zdj. 04.04.2008 r. - ul. Parcelowa w Nowym Duninowie
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=894