http://www.nowyduninow.info.pl/

:: BEZPŁATNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Wiadomość dodana przez: km (2009-06-10 15:52:30)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIEBEZPIECZNYCH Z TERENU GMINY NOWY DUNINÓW.


I. Termin zbiórki - 24.06.2009 r. (środa) w godz. od 8:00 do 11 :00

II. Czas i miejsca zbiórki w poszczególnych sołectwach:

 • Popłacin 81, odpady z terenu wsi: Popłacin, Brwiino i Dzierzązna -8:00 do 8:30

 • Brwilno Dolne 46, odpady z terenu wsi: Brwiino Dolne i Soczewka- 8:30 ¬9:00

 • Wola Brwileńska 23, odpady z terenu wsi: Wola Brwileńska, Stary Duninów i Jeżewo - 9:00 - 9:30

 • Nowy Duninów ul. Wierzbowa 13, odpady z terenu wsi: Nowy Duninów, Trzcianno, Srodoń i Brzezinna Góra- 9:30- 10:00

 • Karolewo 7, odpady z terenu wsi: Karolewo, Nowa Wieś, Kamion, Grodziska- 10:00- 10:30

 • Duninów Duży 1, odpady z terenu wsi: Duninów Duży i Lipianki- 10:30 ¬11 :00

W w/w miejscach samochód specjalistyczny będzie odbierał odpady komunalne niebezpieczne dostarczane przez wszystkich mieszkańców. Każdy mieszkaniec może dostarczyć w w/w miejsca swoje odpady, zadzwonić pod nr. (024) 268 10 60 ; (024) 262 70 16 w godz.6-16 lub nagrać swoją wiadomość całą dobę na nr (024)2625645 - nasza firma z całą pewnością odbierze od Państwa wszelkie odpady komunalne niebezpieczne!!!!

III. Wykaz zbieranych odpadów:
 1. baterie i akumulatory ołowiane,

 2. odczynniki fotograficzne,

 3. farby, tusze, farby drukarskie, różne lepiszcza żywice zawierające substancje niebezpieczne,

 4. sorbenty i materiały filtracyjne (filtry)

 5. kwasy i alkalia,

 6. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zwierające rtęć,

 7. przeterminowane leki (w tym zwłaszcza cytotoksyczne i cytostatyczne)

 8. oleje i tłuszcze,

 9. środki ochrony roślin (np. pestycydy, insektycydy, herbicydy)

 10. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne(telewizory, pralki, lodówki
  itp.)

 11. urządzenia zawierające freon,

 12. zużyte chemikalia i rozpuszczalniki.

 13. ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 14. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych

 15. drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 16. detergenty zawierające substancje niebezpieczneREMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Zawodzie 16
02-981 WARSZAWA
ODDZIAŁ W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Przemysłowa 32
tel.(024) 2681060 tel/fax (024) 262-56-45
plock@remondis.pl

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=875