http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Leśnicy i myśliwi otwierają drzwi do lasu
Wiadomość dodana przez: km (2009-06-10 04:22:39)

WKŁ 328 Mieszkańcy gminy Nowy Duninów nie muszą przygotowywać wielkich wypraw do lasu. Mają go tuż za ogrodzeniem swoich posesji, a bywa, że także w jej granicach. W dodatku nie są to małe zagajniki. Przekraczając próg Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w okolicach np. Soczewki można nim „błądzić” aż do Włocławka i dalej. Nieobeznanym w terenie, bez dobrej mapy, odradzamy marsze poza wytyczonymi szlakami. Chyba, że w towarzystwie np. miejscowego leśnika lub myśliwego. Okazuje się jednak, że mimo bliskości ogromnego kompleksu leśnego wciąż pozostajemy laikami w zakresie zagadnień związanych z gospodarką leśną, myślistwem w szczególności. Czy wiemy np. jakie gatunki zwierząt występują w Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym?
Jeśli nie wiemy kto jest naszym sąsiadem, to skąd możemy wiedzieć jak zachować się będąc u niego w gościnie? Właśnie, na początek powinniśmy zdać sobie sprawę, że przekraczając drzwi lasu, nawet te otwarte, które zapraszają, stajemy się gościem wszystkich żyjątek, tych dużych i tych mikroskopijnych. A to zobowiązuje, przynajmniej do uszanowania ich spokoju.
Tak więc, nie ma jak edukacja od wczesnych lat. Z takiego założenia wychodzą członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego 328 „Trop” w Warszawie. To z ich inicjatywy odbywają się od kilku lat spotkania myśliwych z uczniami Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie. Kolejne takie spotkanie odbyło się 8 czerwca. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie w terenie poznawali m.in. metody dokarmiania zwierząt. Tym razem przewodnikami po ostępach leśnych byli: Prezes WKŁ 328 „Trop” Krzysztof Matuszewski – wytrawny myśliwy, ale przede wszystkim przyjaciel fauny i flory, Sławomir Lipski – leśnik (Nadleśnictwo Płock) i myśliwy, doskonale znany uczniom duninowskiej podstawówki z poprzednich spotkań oraz Arkadiusz Jaskuła - leśnik z Nowego Duninowa, który jak mało kto zna okoliczne lasy. Nie zabrakło też gospodarza gminy Nowy Duninów Pana Mirosława Krysiaka, który jako członek WKŁ 328 „Trop” jest jednym z inicjatorów cyklicznych spotkań z młodzieżą, które zapisane zostały w kalendarz uczniów, leśników i myśliwych.
WKŁ 328 „Wizja lokalna” odbyta w poniedziałkowe przedpołudnie, okazała się równie, jeśli nie bardziej, ciekawa od zajęć w organizowanych przez myśliwych w salach lekcyjnych. Tym razem uczniowie SP w Nowym Duninowie otrzymali konkretne zadania do wykonania. Pod okiem fachowców musieli m.in. przygotować liściarkę na zimę. Robili to po raz pierwszy, ale wyjątkowo sprawnie. Podzieleni na grupy ścinali pędy czeremchy, wiązali w pęczki, a następnie składowali zapasy w leśniczówce. Przy tym nie obyło się oczywiście bez pytań typu: dlaczego, po co, etc. Żadne z pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Myśliwi mieli okazję wykazać się talentem pedagogicznym. I co tu dużo mówić, wg opinii nauczycieli wypadli bardzo dobrze.
WKŁ 328 Ogólnie tak dzieciom jak dorosłym zagadnienia związane z gospodarką prowadzoną przez Koła Łowieckie są mało znane. To co oczywiste jest dla członków Koła, niekoniecznie jest takie dla przeciętnego mieszkańca wsi czy miasta. Opowieści o poletkach łowieckich prowadzonych przez WKŁ 328 „Trop”, o metodach dokarmiania poszczególnych gatunków zwierząt, o tym jak sprawdza się liczebność zwierzyny snute przy ognisku w leśniczówce przez Pana Krzysztofa Matuszewskiego były jedną z najciekawszych lekcji przyrody, ale przede wszystkim pozwoliły uzyskać zupełnie nowe spojrzenie na łowiectwo. Niegdyś o zasoby w lasach duninowskich dbał Baron Ike Duninowski. (w tym miejscu odsyłamy Państwa do II tomu „Rocznika Gostynińskiego” wydanego w roku 2008). Dziś wespół z leśnikami dbają o ich dobry stan myśliwi. Gospodarka łowiecka, prowadzona jest w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki leśnej. Łowiectwo kojarzy się nam prawie wyłącznie ze strzelaniem do zwierzyny. Wyjątkowo błędne skojarzenie. Łowiectwo bowiem to przede wszystkim:
  • ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych i osłonowych),
  • uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny – regulowanie jej stanów ilościowych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych i młodnikach oraz uprawach rolnych),
Uczniowie z Duninowa niebawem staną się w tym zakresie specjalistami. Ilu z nich zarazi się pasją Panów: Krzysztofa, Mirosława, Jacka i Arkadiusza, o tym trudno dziś mówić. Na pewno jednak wszyscy oni innym okiem będą patrzeć na to wszystko co dzieje się w lesie, a ich zachowania staną się bardziej odpowiedzialne. To oni za kilkanaście lat będą decydentami, od nich będzie zależało bezpieczeństwo zasobów naturalnych w naszym kraju. Dlatego na zajęciach z młodzieżą opiera się trzon działań edukacyjnych podejmowanych przez myśliwych.
O kolejnym spotkaniu myśliwych z WKŁ 328 „Trop” w Warszawie z uczniami na pewno będziemy pisali. Pan Sławek zdradził nam tylko, że będzie równie ciekawe jak to poniedziałkowe.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=874