http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Kanalizacja
Wiadomość dodana przez: km (2009-06-01 14:40:50)

29 maja 2009 został ogłoszony przetarg na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Soczewka, Brwilno Dolne i część Woli Brwileńskiej gm. Nowy Duninów. EATP I: Soczewka i część Brwilna Dolnego Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: "Przetargi"
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=870