http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Maturzyści 2009
Wiadomość dodana przez: km (2009-05-14 15:02:35)

Maturzyści 2009Maj. W szkołach średnich trwają egzaminy maturalne. Dzisiejsza matura różni się zapewne diametralnie od tej sprzed ćwierć wieku, pewna jestem jednak, że dzisiejszym maturzystom, tak jak kiedyś ich rodzicom, równie pięknie pachną kasztany i równie mocno jak maturzyści sprzed lat przeżywają ten egzamin. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy powodzenia i spełnienia zamierzeń zarówno osobistych jak i zawodowych.

„Podstawę prawną egzaminu maturalnego 2009 r. stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków ‎i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ.U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).”

Ważniejsze daty:
  • 4-21 maja 2009 r. – część pisemna egzaminu, według harmonogramu

  • 4-29 maja 2009 r. – część ustna egzaminu, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.

  • 30 czerwca 2009 r. - przekazanie zdającym świadectw, aneksów bądź informacji o wynikach w macierzystych szkołach zdających.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=857