http://www.nowyduninow.info.pl/

:: CES w Nowym Duninowie
Wiadomość dodana przez: km (2009-04-16 14:04:45)

Centrum Edukacji Społecznej
20 kwietnia 2009 roku w Gminnym Centrum Informacji w Nowym Duninowie przy ul. Osiedlowej 1, rozpocznie swoją działalność Centrum Edukacji Społecznej.
W ramach Centrum mieszkańcy gminy Nowy Duninów będą mogli korzystać z wydawnictw dotyczących problematyki społecznej, zagadnień gospodarczych, społecznych i ekonomicznych, np. tworzenia fundacji, stowarzyszeń, ich działalności, warunków uzyskania pomocy na realizację lokalnych działań, podejmowanych inicjatyw, metod rozwiązywania problemów społecznych, oferowanej pomocy społecznej itp.
CES powstało w ramach dużego projektu pn. „Region Płocki – regionem europejskim” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego, którego gmina Nowy Duninów jest członkiem. Projekt dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zapraszamy w godzinach pracy Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=838