http://www.nowyduninow.info.pl/

:: wiosenne zmagania z drogami
Wiadomość dodana przez: km (2009-03-12 09:57:04)

czakają nas duże nakłady finansowe i dużo pracyodwieczne wiosenne problemy dotyczą oczywiście stanu dróg miękkich. Alarmują mieszkańcy. Sołtysi mają coraz więcej zgłoszeń dotyczących trudno przejezdnych odcinków dróg.
Gmina w swoim zarządzie posiada 49,99 km dróg. Znakomita ich większość (42,35 km) to drogi miękkie, a więc przysparzające przynajmniej 2 razy do roku sporych problemów z utrzymaniem ich w należytym stanie. Wiosna i jesień to gorące okresy. Rozmiękanie nawierzchni, pojawiające się coraz to nowe ubytki. Niestety, tak to już jest z drogami gruntowymi. Trzeba zdać sobie sprawę, że nie wszędzie będzie możliwe położenie nawierzchni bitumicznej. W gminie Nowy Duninów, którą w 69 % stanowią lasy, duży odsetek dróg pozostanie drogami miękkimi. Trzeba zatem zadbać o to, by były one w dobrym stanie. Co roku wiosną pojawia się w terenie ciężki sprzęt i ekipy drogowców pracujących przy naprawach. Wczoraj, Wójt Gminy, w towarzystwie specjalistów od drogownictwa, osobiście sprawdzał stan nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Podjął też decyzje dotyczące rozpoczęcia prac remontowych na poszczególnych odcinkach. I tak droga do Dzierzązny oraz droga w Jeżewie - jeśli warunki pogodowe tylko pozwolą będą naprawiane w pierwszej kolejności. Wójt zwróci się też do Starosty Powiatu Płockiego z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na wymagające naprawy, a bardzo ważne dla naszych mieszkańców odcinki dróg powiatowych. Czekamy na pogodę bez opadów deszczu i śniegu. Może jeszcze w tym tygodniu droga do Dzierzązny zostanie wyprofilowana, później kolejne drogi.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=817