http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Rozbudowa drogi krajowej nr 62
Wiadomość dodana przez: km (2009-03-06 08:56:41)

to wymaga wiele wysiłku i umiejętnościGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poczyniła kolejne kroki przybliżające nas do remontu naszego głównego szlaku komunikacyjnego, czyli drogi krajowej nr 62 biegnącej wzdłuż północnej granicy gminy Nowy Duninów. 22 stycznia br. został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi krajowej nr 62 m.in. na odcinku: „granica woj. Kujawsko – Pomorskiego – miasto Płock od km 95+911 do km 114+787 – długość ok. 19,0 km”, stąd ostatnio widujemy ekipy dokonujące pomiarów. Wg. przyjętego harmonogramu (planowany) termin uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji przypada na wrzesień 2009 roku.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=813