http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Dlaczego Dzierzązna?
Wiadomość dodana przez: km (2009-03-03 13:35:43)

to wymaga wiele wysiłku i umiejętnościDzierzązna, miejscowość położona we wschodniej części gminy Nowy Duninów, granicząca bezpośrednio z Płockiem. Krajobraz okolicy należy do zupełnie wyjątkowych, bliskość Płocka natomiast stanowi dodatkowy atut tego terenu. Dlatego coraz trudniej tu o działkę budowlaną, na której miałby stanąć wymarzony dom. Krótko mówiąc, Dzierzązna ma przed sobą dobre lata, lata, w których nastąpi wiele pozytywnych zmian.
Pierwszym etapem tych przemian jest modernizacja infrastruktury drogowej. Dobre drogi to podstawa dalszych ewolucji w regionie. Ułatwiają one komunikację, podnoszą w efekcie znaczenie gospodarcze regionu. Dla mieszkańców szczególnie, są inwestycją jak najbardziej pożądaną. Droga Mościska – Dzierzązna jeszcze w ubiegłym roku była własnością Starostwa Powiatowego w Płocku. Z powodu ograniczonych środków jakimi dysponował zarządca drogi, miała ona pozostać drogą miękką, z którymi jak wiemy z doświadczenia, sezonowo zawsze są problemy. Dziś jest to droga gminna, czyli nasza droga. Jej modernizacja należy obecnie do jednych z podstawowych priorytetów w zakresie inwestycji na naszym terenie. Ze względu na ogromne koszty tej inwestycji (modernizacja na odcinku od km 0+058,92 do km 3+756,22 będzie kosztowała ok. 3 mln. zł) Wójt złożył wniosek o dofinansowanie jej realizacji ze środków Unijnych. Wczoraj, zgodnie z harmonogramem została złożona kolejna dokumentacja. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Teraz poddawany jest ocenie merytorycznej.
Nie jest łatwo pozyskać środki z jakiegokolwiek źródła zewnętrznego. Stopień trudności wzrasta ogromnie w przypadku starań o dotacje ze środków Unii Europejskiej. Wójt Gminy Nowy Duninów posiada w tym zakresie doświadczenie. Jeśli połączyć je z kompetentną kadrą, którą dysponuje, wsparciem ze strony Rady Gminy oraz instytucji współpracujących z gminą Nowy Duninów, możemy pokusić się o stwierdzenie, że udać się powinno i za kilka lat pojedziemy do Dzierzązny drogą, na jaką teraz czekamy, czyli asfaltową. Plany przewidują także wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie zjazdów gospodarczych (zjazdy znajdują się w pasie drogowym) kruszywem łamanym i wykonanie poboczy gruntowych. Nawierzchnia bitumiczna ma być wykonana z mieszanki mineralno – asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 7 cm i warstwa ścieralna grubości 5 cm. W porównaniu z dzisiejszą rzeczywistością to naprawdę piękna perspektywa.
Pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (lata 2007 – 2013) nie będzie zadaniem łatwym. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na środki w ramach RPO (infrastruktura drogowa), znacznie przekracza kwotę, jaką przeznaczono na ten cel. Ok. 80% wnioskodawców nie otrzyma dotacji. Trudno będzie znaleźć się w ok. 20% grupie gmin, które pieniądze dostaną. Kto jednak mówił, że będzie łatwo ? Jak twierdzi Wójt gminy Nowy Duninów, wyzwania trzeba podejmować. Bez nich czym byłby ten świat ….
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=809