http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Usługi w zakresie wywozu śmieci
Wiadomość dodana przez: km (2009-02-13 09:44:35)

w trosce o lepszą jakość usług!Ze względu na uwagi mieszkańców gminy co do funkcjonowania firm zajmujących się wywozem śmieci i stałych odpadów komunalnych Wójt Gminy w dniu wczorajszym spotkał się z przedstawicielami firmy EKO-MAZ oraz Remondis. Spotkanie to miało na celu wypracowanie metod usprawniających odbiór odpadów od naszych mieszkańców, czyli lepszą jakość usług w tym zakresie.
I tak m.in. ustalono, iż firma Remondis przedstawi niebawem swoim klientom ofertę dotyczącą odbioru odpadów segregowanych. Koszt odbioru takich odpadów miałby być niższy od odbioru odpadów niesegregowanych.
Terminarz odbioru odpadów przez firmę Remondis przedstawiliśmy w styczniu br. Firma EKO-MAZ, zgodnie z zapisami w umowach, odbiera od swoich klientów odpady w każdy trzeci wtorek miesiąca..
Tym wszystkim, którzy nie podpisali dotychczas umowy na odbiór śmieci z żadną z firm zajmujących się wywozem śmieci i stałych odpadów komunalnych przypominamy o konieczności jej zawarcia. Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele poszczególnych podmiotów:
  • EKO-MAZ: Płock, ul. Gierzyńskiego 17, Tel.: (24) 263 62 92
  • Remondis: Płock, ul. Przemysłowa 32; Tel.: (24) 262 70 16
  • Sita: Płock, ul. Przemysłowa 31; Tel. (024) 262 31 67


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=799