http://www.nowyduninow.info.pl/

:: i znów drogi
Wiadomość dodana przez: km (2009-02-03 14:53:38)

Zima nie oznacza zamrożenia działań związanych z inwestycjami. 30 stycznia Wójt Gminy Nowy Duninów złożył wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej w Środoniu oraz modernizacji drogi gminnej w miejscowości Stary Duninów.
Planowany zakres prac w Starym Duniowie obejmuje: Wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej – 585,000 m²; Profilowanie i zagęszczenie podłoża – 2.597,500 m²; Wykonanie nawierzchni żwirowej – 2.012,500 m²; Oczyszczanie rowów – 1.150,000 mb.
W Środoniu planowane jest: profilowanie i zagęszczenie podłoża (3815 m), wykonanie nawierzchni żwirowej (3815 m²) oraz oczyszczanie rowów (2180 mb)
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=795