http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Drogi
Wiadomość dodana przez: km (2008-12-22 13:40:43)

drogi miękkie wymagają bieżących naprawZawartość otrzymanego dziś pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych to mały prezent na gwiazdkę dla nas wszystkich, przede wszystkim jednak dla mieszkańców Dzierzązny. Złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa drogi gminnej Mościska – Dzierzązna” przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i zostanie przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową.
W terenie zaś trwają bieżące naprawy nawierzchni dróg gminnych. Niestety, wciąż padający deszcz, jest przyczyną problemów z utrzymaniem ich w należytym stanie.
zdj. Parking na Placu Strażackim podczas remontu. 22.12.2008r.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=771