http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Trwają właśnie odbiory w Szkole Podstawowej w Soczewce oraz Stadionu w Nowym Duninowie.
Wiadomość dodana przez: km (2008-12-09 12:27:30)

Bezpieczeństwo rzecz podstawowa, tym bardziej bezpieczeństwo dzieci w placówkach oświatowych. Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Soczewce były konieczne właśnie ze względów bezpieczeństwa i obejmowały częściowy remont korytarza szkoły, który na czas realizacji inwestycji został wyłączony z użytkowania. Wykonawcą robót była firma HUBSSON-TECH-SERWIS Dorota Klimkowska z siedzibą przy ul. Jaśminowej 2/95 w Płocku. Koszt wykonania robót 41.997,89 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000 zł.
cenne inwestycjeRozwój kultury fizycznej, obok oświaty i ochrony zdrowia również stanowi jeden z ważniejszych priorytetów naszych gminnych władz samorządowych oraz samorządu Województwa Mazowieckiego. Dlatego też wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy stara się rozwijać infrastrukturę sportową. III etap modernizacji stadionu przy ul. Włocławskiej obejmował wykonanie trybuny po obu stronach płyty boiska oraz niewielkie odcinki chodnika. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca, którym było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HUBSSON-TECH-SERWIS, ul. Jaśminowa 2/95, 09-400 Płock. Koszt wykonania zadania 103.216,32 zł brutto. Zadanie zostało dofinansowane z Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 70.000 zł.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=764