http://www.nowyduninow.info.pl/

:: dzień powszedni
Wiadomość dodana przez: km (2008-12-09 10:16:51)

nasze drogi, nasz kłopotkażdy dzień w naszej gminie niesie za sobą małe i większe problemy. Jednym z głównych jest stan naszych dróg. Mimo, że są sukcesywnie remontowane i modernizowane drogi gminne i powiatowe, ich stan, szczególnie wiosną i jesienią pogarsza się. Powstające wciąż nowe wyrwy, etc. stanowią utrudnienie dla wszystkich mieszkańców, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Dlatego też Wójt Gminy, Radni, Sołtysi i mieszkańcy na co dzień szukają rozwiązań pojawiających się „problemów drogowych”. Nie jest to łatwe zadanie. Każda taka naprawa kosztuje. Gdzie szukać pomocy, jak sfinansować nawet drobne naprawy nawierzchni dróg. O tym właśnie radzili dziś od godzin porannych Wójt Gminy, Pani Sołtys sołectwa Nowy Duninów oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=763