http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Stadion jak marzenie
Wiadomość dodana przez: km (2008-11-13 15:19:08)

i tak dzień po dniu… jest coraz piękniej
Największy obiekt sportowy w naszej gminie znajduje się przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie. Z pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej oraz zaplecza dla sportowców korzysta coraz więcej osób. Drużyny Seniorów, Juniorów i Młodzików „Wisły” Nowy Duninów wspierane są przez zespół Cheerleaderek. Są to osoby z terenu całej gminy, które najczęściej korzystają z obiektu. Stowarzyszenie LKS „Wisła” w Nowym Duninowie to ponad 120 członków, nie licząc wiernych Klubowi Kibiców oraz rodziców dzieci i młodzieży zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Z obiektu przy ul. Włocławskiej korzysta też młodzież niezrzeszona w Klubie. Odbywają się tu większe rozgrywki szkolne i międzyszkolne, także te organizowane przez Urząd Gminy.
Obiekt gminny przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie, w niewielkim stopniu przypomina ten sprzed kilku lat. W sezonie piłkarskim 2004/2005 murawa przypominała raczej klepisko. Kępy trawy, w polach przedbramkowych zadolenia, itd. Ogólnie stadion reprezentował się nieciekawie. Jak się grało na takiej murawie?
Rozpoczynając w 2006 roku modernizację stadionu, Wójt Gminy miał nadzieję pozyskać fundusze także na planowany już wówczas kolejny remont. Pierwsza była murawa i zaplecze dla sportowców za prawie 142 tys zł., z czego 70% pochodziło od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Zamierzenia kolejnej modernizacji nabrały realnych kształtów już w 2007 roku. Wykonano wówczas:

 • ogrodzenie technologiczne („piłkochwyty” o długości 36mb / 2szt. i długości 98mb/1szt.),
 • ogrodzenie wokół boiska z siatki ocynkowanej i słupków stalowych,
 • barierki ochronne z rur stalowych
 • Zakupiono i zamontowano boksy dla zawodników rezerwowych (konstrukcja z kształtowników stalowych i wypełnienie z płyty z poliwęglanu komorowego).
Koszt tej inwestycji wyniósł 116 tys. zł, z czego 70 tys. zł pochodziło znów z budżetu woj. Mazowieckiego. Wszyscy zainteresowani, przede wszystkim nasze władze samorządowe, po cichutku snuli marzenia o nowych inwestycjach na stadionie. Nie trzeba było długo czekać. Wójt Gminy, wspierany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego rozpoczął starania o kolejną dotację z przeznaczeniem na modernizację obiektu przy ul. Włocławskiej. Po konsultacjach z członkami Stowarzyszenia LKS „Wisła” w Nowym Duninowie władze samorządowe gminy Nowy Dunininów przystąpiły do III etapu modernizacji stadionu. Tym razem środki w kwocie ponad 103 tys.zł (z tego 70 tys. znów pochodziło z budżetu województwa Mazowieckiego) przeznaczono na:

Remont trybuny głównej o wymiarach 27.0m x 7.7m:

 • wykonanie rozbiórki starych trybun oraz podłoża betonowego - 26.8 m³
 • roboty ziemne – 110.0m³
 • zbrojenie płyty betonowej – 1t
 • betonowanie płyty i ścian gr. 10cm – 186.3m²
 • montaż siedzeń z tworzyw sztucznych – 188 szt.
 • barierka ochronna – 36.0mb

Dostawa i ustawienie trybuny modułowej
 • zakup i ustawienie trybuny metalowej trzyrzędowej z 39 miejscami siedzącymi – 1szt
 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na powierzchni 42.0m²
Podsumowując, na modernizację stadionu przy ul. Włocławskiej, od 2006 roku wydatkowano kwotę ponad 360 tys. zł. Gdybyśmy posiłkowali się wyłącznie środkami, które wydatkowane zostały z naszej kasy, przy założeniu, że przez trzy lata odkładalibyśmy skrzętnie pieniądze, dziś moglibyśmy wykonać jedynie modernizację płyty boiska i remont zaplecza dla sportowców. O trybunach, ogrodzeniu, piłkochwytach, etc., moglibyśmy wciąż tylko marzyć i liczyć na to, że w drugiej dekadzie najbliższej dziesięciolatki uda nam się je zrealizować. Przypomnieć w tym miejscu należy, iż konieczność zakupu i montażu piłkochwytów i innych urządzeń wskazują także wytyczne PZPN). Zakończenie prac w ramach III etapu modernizacji obiektu planowane jest na koniec listopada 2008 roku.
Czy uda się naszym samorządowcom pozyskać kolejne środki na kolejne inwestycje związane z modernizacją lub rozbudową pozostałych obiektów sportowych na terenie gminy? Czas pokaże. Jedno jest teraz pewne, nasze władze lokalne zagadnienia związane z rozwojem kultury fizycznej na terenie gminy Nowy Duninów traktują bardzo poważnie


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=750