http://www.nowyduninow.info.pl/

:: nowe pieniądze dla straży
Wiadomość dodana przez: administrator (2008-09-22 13:27:33)

Wójt Gminy Nowy Duninów podpisał porozumienie z Zarządem Powiatu Płockiego w sprawie przyznania środków finansowych wysokości 1000 PLN na dofinansowania wydatków bieżących dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Duninowie.
Strażacy z Nowego Duninowa dziękują za dobrą współpracę Staroście Powiatu Płockiego Panu Michałowi Boszko oraz Wójtowi Gminy Nowy Duninów Panu Mirosławowi Krysiakowi, któremu nieobce są strażackie problemy i potrzeby – jest on członkiem straży OSP Dzierzązna, a także Wiceprezesem Zarządu OG ZOSP RP w Nowym Duninowie.
Otrzymana dotacja w znacznym stopniu poprawi gotowość Naszej jednostki, ochronę lasów, a przede wszystkim życie i mienie naszych mieszkańców.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=728