http://www.nowyduninow.info.pl/

:: tragiczny 12 sierpień
Wiadomość dodana przez: km (2008-08-18 09:47:21)

Soczewka – Lato 200812 sierpnia, jak wynika z raportu Nadleśnictwa Gostynin - tuż przed godz. 16.00 we wsi Lipianki wybuchł pożar lasu. Spłonęło ok. 20 ha lasu. W tym 3 ha lasów Skarbu Państwa, 17 ha zaś to lasy prywatne. W początkowej fazie był to pożar wierzchołkowy, najgroźniejszy dla strażaków i trudny do opanowania. W jego gaszeniu, z pełnym poświęceniem i niejednokrotnie narażeniem życia druhów strażaków brało udział ok. 45 zastępów straży pożarnej (z promienia ok. 100 km), 5 jednostek napowietrznych (4 samoloty i 1 helikopter) oraz wóz gaśniczy Nadleśnictwa. Pożar został opanowany ok. godz. 19.00, a pożarzysko zostało zabezpieczone (podzielone na mniejsze fragmenty odorane od siebie).

Wszyscy czekali na obfity deszcz. Tylko wtedy moglibyśmy mówić o spadku zagrożenia jakim było, szczególnie przy wietrznej pogodzie, pojawienie się nowych ognisk pożaru.
13 sierpnia w godzinach porannych w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie odbyło się spotkanie zespołu z udziałem Jana Ciastka – Wice Starosty Powiatu Płockiego, Jana Rysia – Dyrektora Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, Andrzeja Gapińskiego – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Jacka Liziniewicza – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gostynin. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Nowy Duninów, a zarazem Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem był oczywiście pożar lasu w Lipiankach. Wizja lokalna zespołu i przedstawiona przez Pan J. Liziniewicza relacja z podejmowanych dotychczas działań pozwoliły na wypracowanie planu na nadchodzące dni. Priorytetem było zabezpieczenie pożarzyska. W akcję zabezpieczenia włączyły się także władze samorządowe gminy Nowy Duninów, w tym jednostki OSP z terenu gminy Nowy Duninów.

Pożar lasu, szczególnie na terenie gminy Nowy Duninów, gdzie zalesienie sięga 70% powierzchni, w tym cenne przyrodniczo, chronione obszary, jest zawsze bardzo niebezpieczny. Zabudowania prawie każdej naszej miejscowości sięgają ściany lasu. Duninów Duży i Lipianki są w tym względzie wyjątkowo zagrożone. Tu pożar lasu oznacza dla wielu naszych mieszkańców realne zagrożenie życia i utraty mienia.
Tak dużego pożaru nie pamiętają nasi mieszkańcy. Mimo ogromnych strat, możemy mówić o szczęściu i dziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do opanowania ognia.
Wg raportu Nadleśnictwa Gostynin bardzo dobrze spisały się nasze gminne jednostki OSP z Lipianek i Nowego Duninowa. Druhowie zaś z wszystkich naszych jednostek, także OSP Dzierzązna włączyły się w akcję zabezpieczenia pożarzyska.
Raz jeszcze potwierdziły się słowa Wójta, że w nasze straże warto inwestować, warto doposażyć ich i pomagać im. Wiedzą także o tym Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Zarząd Główny OSP RP, którzy co roku, od wielu już lat przekazują duże środki na doposażenie ochotniczych Straży Pożarnych. Dlaczego? To właśnie Ochotnicy często pierwsi są na miejscu zdarzenia. Dzięki ich szybkiej reakcji, także w tym roku, uniknęliśmy dużych pożarów.
W 2008 roku tylko od Marszałka, z budżetu Województwa Mazowieckiego OSP Nowy Duninów otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł na zakup pompy szlamowej, zestawu PSP R-1 alu. OSP Lipianki będą mogły zakupić ubrania specjalne, buty, rękawice specjalne, hełmy, pożarnicze węże tłoczone W-25 i W-75, sprzęt ratownictwa medycznego i agregat prądotwórczy za łączną kwotę 18 474 zł. OSP Dzierzązna ze środków Województwa Mazowieckiego w br. roku będzie mogła zakupić ubrania specjalne, prądownicę pianową i agregat prądotwórczy. Łączna kwota dotacji to 12 081 zł.
13 sierpnia Wójt Gminy, na spotkaniu ze Strażakami, w imieniu własnym i mieszkańców gminy Nowy Duninów gorąco im dziękował za udział w zdarzeniu z 12 sierpnia. To była, jak podkreślał M. Krysiak sprawna, szybka akcja. Dziękując za poświęcenie i profesjonalizm życzył jak najmniej podobnych zdarzeń.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=714