http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Samochód z PFRON-u
Wiadomość dodana przez: admin (2008-08-07 11:54:46)

Wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenów wiejskich, a pośrednio pomoc w zajęciu przez nich jak najwyższej pozycji w życiu zawodowym i społecznym to główne założenia programu „UCZEŃ NA WSI”. O pozyskanych przez Wójta środkach z PFRON-u na dokształcanie informowaliśmy Państwa. Osoby uprawnione do wspomnianej dotacji, które złożyły stosowne wnioski mogły zasilić budżet domowy całkiem pokaźnymi kwotami. Jeśli naszym władzom samorządowym uda się znaleźć w budżecie gminy dodatkowe pieniądze, już niedługo staniemy się posiadaczami przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych samochodu (9 osobowy mikrobus), na zakup którego Fundusz przyznał naszej gminie 92 tys. zł. (zgodnie z zasadami programu, dofinansowanie może wynieść 90% kosztów poniesionych na zakup samochodu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł. - zakup mikrobusu).
W związku z powyższym Wójt Gminy poprosił o zwołanie Sesji Rady Gminy. Nasi Samorządowcy chcąc sfinalizować zakup mikrobusu muszą poszukać środków w naszym gminnym budżecie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=708