http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Obrady XV Sesji Rady Gminy
Wiadomość dodana przez: km (2008-07-07 14:27:21)

ulubione miejsce wypoczynku wielu naszych gości i mieszkancówodbyły się 4 lipca. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie
  • zmiany umowy ustanowienia i sprzedaży odrębnej własności lokalu i oddania w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu z dnia 28 listopada 1995 roku Rep.A Nr 562/1995.
  • nieodpłatnego nabycia gruntów w miejscowościach: Dzierzązna, Soczewka i Lipianki zajętych pod drogi gminne.
  • przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału wynoszącego 4171/15636 części we współwłasności działki nr 5/2 o pow. 0,04 ha w obrębie wsi Nowy Duninów wraz z kontenerami zlokalizowanymi na w/w działce.
  • zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Brwilnie Dolnym.
  • przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Soczewka gm. Nowy Duninów
  • udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Nowy Duninów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Nowy Duninów.
  • ustalenia opłaty za pobór wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków w gminie Nowy

ulubione miejsce wypoczynku wielu naszych gości i mieszkancówGościem specjalnym na XV Sesji Rady Gminy była Pani Krystyna Więckowska, osoba dobrze znana naszym mieszkańcom. 4 lipca z rąk Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy odebrała gorące gratulacje i życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu. Okazją było przyznane Pani Krystynie wyróżnienie w konkursie „Z kartek szelestem” 2007 w kategorii „Czytelnik – rekordzista Mazowsza. Dyplomem dla wyjątkowego czytelnika uhonorowała Panią Krystynę także Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=690