http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Pracowite półrocze
Wiadomość dodana przez: km (2008-06-29 12:36:49)

ulubione miejsce wypoczynku wielu naszych gości i mieszkancówEfekty mało widocznych prac przygotowawczych inwestycji przewidzianych do realizacji w br. za chwilę będą namacalne. W nadchodzącym tygodniu ekipy drogowców powinny pojawić się w Soczewce, w okolicach terenów rekreacyjnych nad jeziorem Soczewka. „Modernizacja drogi gminnej w m. Soczewka Gm. Nowy Duninów” będzie obejmowała: „Wykonanie remontu nawierzchni (szerokości 4,5m) na odcinku nr 1 w km 0+000 do 0+318,39 dł. 318,39 mb oraz przebudowy nawierzchni jezdni (szerokość 3,5m) i parkingu na odcinku nr 2 w km 0+000 do 0+099.58 dł. 99,58 mb w m. Soczewka gmina Nowy Duninów. Czekają nas w najbliższych dniach małe utrudnienia na tym terenie.
obwałowanie jeziora wymaga remontuCzas, w którym rozpoczynają się prace w terenie zawsze uzależniony jest od terminu pozyskania funduszy z zewnątrz. Na inwestycje, które wchodzą w etap realizacji w połowie roku 2008 otrzymaliśmy środki od Marszalka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika z chwilą podjęcia Przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały Nr 44/08 z dnia 31 marca 2008 roku o zabezpieczeniu w budżecie Województwa Mazowieckiego środków dla gminy Nowy Duninów z przeznaczeniem na zadania celowe w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
Zdarza się tak, że planowany koszt inwestycji jest mniejszy od uzyskanej na drodze przetargu kwoty, albo tak, że wnioskowana kwota o dotację jest większa od tej pozyskanej. Także w tym roku czekają nas przesunięcia w budżecie gminy wynikające z powyższych sytuacji oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania niektórych zaplanowanych do realizacji inwestycji. Dotyczyć to będzie m.in. „Remontu obwałowania Jeziora Soczewka”. Po rozstrzygniętym przetargu (26 czerwca br.) nasze władze samorządowe zmuszone będą do szukania dodatkowego źródła finansowania tej inwestycji, która, jak wszystkim wiadomo jest niezbędna ze względów chociażby bezpieczeństwa. Zakres prac obejmować będzie:
  1. umocnienie korony grobli z polbruku 436m2
  2. ubezpieczenie skarpy odwodnej gabionami na geowłókninie 228m2
  3. plantowanie skarpy odwodnej z humusowaniem i obsianiem oraz darniowanie na kratę 495m2

Wójt Gminy planuje złożenie stosownego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z Przedstawicielami którego nasze władze samorządowe, z dobrym skutkiem dla nas wszystkich, współpracują od wielu lat.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=686