http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Świadczenia rodzinne - terminy składania wniosków
Wiadomość dodana przez: km (2008-06-18 14:35:47)

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z póź. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy: - w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 września. - W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=679