http://www.nowyduninow.info.pl/

:: wsparcie dla kombatantów
Wiadomość dodana przez: km (2008-06-18 14:24:22)

W związku z planowanymi zmianami prawa kombatanckiego przewidującego udzielanie wsparcia kombatantom/kombatantkom oraz wdowom/wdowcom po kombatancie/kombatantce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Duninowie prosi o zgłaszanie się do tut. Ośrodka, w terminie do 30 czerwca 2008r., osób uprawnionych z terenu gminy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej.
Liczba zgłoszeń stanowić będzie podstawę do oszacowania potrzeb na pomoc pieniężną dla kombatantów/kombatantek i innych osób uprawnionych w roku 2009 i latach następnych.
Uwaga:
Przez kombatanta/kombatantkę należy rozumieć osobę pobierającą wraz z rentą lub emeryturą łącznie:
a. dodatek kombatancki,
b. ryczałt energetyczny,
c. dodatek kompensacyjny lub samodzielne świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego.
Przez wdowę/wdowca po kombatancie/kombatantce należy rozumieć osobę pobierającą wraz z rentą lub emeryturą łącznie:
c. ryczałt energetyczny,
d. dodatek kompensacyjny.

Szczegółowych informacji udzielą państwu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 024/261 14 14
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=678