http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Ochotki w defensywie?
Wiadomość dodana przez: km (2008-06-13 16:27:32)

Od kilku dni na terenach położonych tuż nad Zalewem Włocławskim cisza. Można wyjść z domu nie narażając się na spotkanie z chmarą wszędobylskich owadów. Jednak członkowie naszego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie odpuszczają.
Na wniosek Wójta Gminy Nowy Duninów kolejne spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało zaplanowane przez jego Szefa – Starostę Powiatu Płockiego w Nowym Duninowie. W terenie bowiem dopiero widać rzeczywisty wymiar problemu, który przez ostatnie tygodnie dotykał wielu naszych mieszkańców oraz gości (zjawisko to występuje także w gminach ościennych położonych nad Zalewem Włocławskim). Najprawdopodobniej Zespół odwiedzi najbardziej dotknięte plagą miejsca podczas kolejnego wylotu owada.
Na spotkaniu w Starostwie Wójt przedstawił wymiar problemu oraz działania i ustalenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poprosił też o wsparcie w walce z ochotkami. Kolejnym krokiem podjętym przez Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tj. Wójta Gminy Nowy Duninów jest pozyskanie funduszy niezbędnych do podjęcia działań związanych z ograniczeniem populacji ochotki. Mamy nadzieję, że przedstawiciele instytucji, którzy zostali poproszeni o pomoc odpowiedzą na apel Wójta. Tylko przy ich wsparciu mamy szansę na zażegnanie kryzysowej, dla wielu naszych mieszkańców, sytuacji.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=675