http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Absolutorium jednogłośnie
Wiadomość dodana przez: km (2008-04-26 13:58:39)

Czy tak będzie wyglądał Nowy Duninów w przyszłości?Podczas wczorajszej Sesji Rada Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi absolutorium. Oznacza to, iż Radni po przyjęciu sprawozdań z wykonania budżetu za 2007 rok nie mają zastrzeżeń co do jego wykonania przez Wójta Gminy.
W obradach wśród zaproszonych gości znalazła się Pani Magdalena Kozłowska Dyrektor Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Po prezentacji działań jakie podejmuje Stowarzyszenie oraz Fundacja „Aktywni Razem”, przedstawiła plany na najbliższe lata. My zaś apelujemy do wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy Nowy Duninów, także tych potencjalnych, o zainteresowanie działalnością obu tych organizacji i podjęcie z współpracy. Warto!
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=641