http://www.nowyduninow.info.pl/

:: w odpowiedniej kolejności
Wiadomość dodana przez: km (2008-04-25 07:50:58)

Trwają wciąż prace przy naprawach nawierzchni dróg gruntowych na terenie gminy. Najczęściej wystarczy wyprofilować nawierzchnię, ale są też takie drogi, jak chociażby ul. Parcelowa w Nowym Duninowie, które wymagają większego nakładu pracy i zaangażowania większych środków finansowych. W br. kolejne odcinki naszych gminnych dróg zostaną pokryte masą bitumiczną, nie ma jednak wśród nich ul. Parcelowej. Powód? Przystąpienie do II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej właśnie na ul. Parcelowej. Logicznie i rozważnie. W br. planowane jest ukończenie projektu modernizacji tej drogi. Realizacja jednak będzie możliwa pod warunkiem pozyskania od właścicieli działek gruntów pod drogę, no i oczywiście funduszy.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=640