http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Inwestycje do przodu
Wiadomość dodana przez: km (2008-04-14 09:14:44)

Dziś możemy już potwierdzić oficjalnie informację o przyznanych dotacjach od Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” na rok 2008. Z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowane zostaną na terenie Gminy Nowy Duninów:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Parcelowej w Nowym Duninowie - Etap II – w kwocie 50000,00 zł – w ramach komponentu E
  2. Modernizacja drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Zacisze i Parkowa gm. Nowy Duninów – w kwocie 100000,00 zł – w ramach komponentu C
  3. Modernizacja boiska sportowego przy ul. Włocławskiej w Nowym Duninowie – ETAP III – w kwocie 70000,00 zł – w ramach komponentu D
  4. Modernizacja infrastruktury drogowej terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w m. Soczewka gm. Nowy Duninów – w kwocie 200000,00 zł. – w ramach komponentu J
  5. Remont Szkoły Podstawowej w Soczewce – w kwocie 20000,00 zł. – w ramach komponentu B


Cóż, komentarz do TAKIEJ wiadomości wydaje się być zbędnym. Kolejny rok w inwestycjach rozpoczął się dla Władz Samorządowych Gminy Nowy Duninów pomyślnie i pracowicie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=632