http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi
Wiadomość dodana przez: km (2008-03-27 12:24:43)

Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku i:
  • Nie ukończyłeś 25 roku życia lub skończyłeś 50 lat,

  • Jesteś osobą długotrwale bezrobotną,

  • Jesteś osobą bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

  • Jesteś osobą niepełnosprawną

Możesz skorzystać z oferty szkoleń przygotowanej przez PUP w Płocku, które są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
KIERUNKI SZKOLEŃ BEZROBOTNYCH NA 2008 ROK
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=620