http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza – nasz wspólny plan
Wiadomość dodana przez: km (2008-03-07 11:41:48)

Wspólna praca to spójny Program i mniejszy problemWojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 został zaktualizowany. Teraz przyszła kolej na powiaty i gminy, które zmuszone są zaktualizować swoje plany uwzględniając zapisy w Planie Mazowsza. Spójność tych opracowań na wszystkich szczeblach gwarantuje prawidłową ich realizację. Nic więc dziwnego że władze Gminy i Powiatu współpracują ze sobą. W ostatnią środę odbyło się w naszym Urzędzie Gminy jedno ze spotkań w ramach takiej współpracy. Wzięli w nim udział: Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku Pan Marek Pietrzak oraz Z- ca Dyrektora tegoż wydziału Pani Jadwiga Zonenberg. Gminę Nowy Duninów reprezentowali: Wójt Gminy Mirosław Krysiak, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Andrzej Sumliński, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Bolesław Szymański oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Piłatowicz.
Skoro mowa o Planie Gospodarki Odpadami nie można pominąć tak istotnej kwestii jak utylizacja odpadów zawierających azbest, która w skali kraju stanowi poważny problem, tak więc Powiat Płocki, w tym nasza gmina, nie są odosobnione. Dlatego podczas środowego spotkania zapadły pierwsze ustalenia dotyczące planu działania w zakresie realizacji Programu Usuwania Odpadów Zawierających Azbest z terenu Gminy Nowy Duninów oraz Selektywnej Zbiórki Odpadów u Żródła.
Wszyscy zdają sobie sprawę, że bez pomocy władz problem będzie narastał. Zdjęcie płyt azbestowych stanowiących np. pokrycie dachu i wywóz przez wyspecjalizowaną firmę to duże koszty, które do tej pory obciążały kieszeń każdego, kto był w posiadaniu wyrobów azbestowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) szczegółowo określa nasze obowiązki i zasady bezpieczeństwa w tym zakresie.
pod takim dachem trudno o spokojny senPrzypominamy, odpady zawierające azbest uznane są za odpady niebezpieczne. Nie warto bagatelizować zagrożenia jakie niesie za sobą np. nieprawidłowe użytkowanie typu odpadów.
Warto wiedzieć !!! Dlaczego azbest jest niebezpieczny?
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=609