http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Strażacy z Nowego Duninowa
Wiadomość dodana przez: km (2008-03-03 17:09:15)

walne sprawozdawczeW miniona sobotę zakończyli cykl Walnych Zebrań Sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Nowy Duninów. W spotkaniu wzięli też udział zaproszeni przez Zarząd OSP w Nowym Duninowie goście: Wójt Gminy Nowy Duninów i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Gminnego OSP RP w osobie Mirosława Krysiaka, przedstawiciele Rady Gminy, Proboszcz Parafii Nowy Duninów ks. Adam Łach, Kierownik Posterunku Policji aspirant Remigiusz Brzeziński, Pani Teresa Michalska sołtys sołectwa Nowy Duninów, Radny Powiatu Płockiego, Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Ireneusz Smolczewski oraz Krzysztof Keplin Komendant gminny OSP.
W ciągu kolejnych 14 dni zostanie ustalony termin Walnego Zebrania Zarządu Oddziału Gminnego OSP, na którym delegaci trzech naszych Ochotniczych Straży podsumują rok 2007 oraz ustalą plan działań na rok 2008.

walne sprawozdawczeOSP w Nowym Duninowie jest najliczniejszą Ochotniczą Strażą w naszej gminie. Jedyną z naszej Gminy, która pracuje w Krajowym Systemie Ratowniczym. Do niedawna liczyła 41 członków, w tym 5 wspierających. Ostatnio dołączył do niej Stanisław Szamborski, niegdyś strażak w Smólniku. W swoich szeregach Druhowie z Duninowa mają dużą grupę młodych ludzi. To oni reprezentują OSP Nowy Duninów na zawodach sportowych i turniejach. Obie sekcje: piłki siatkowej i piłki nożnej mają się całkiem dobrze. Kolekcja pucharów w strażnicy rozrasta się.


walne sprawozdawczeNie wszyscy druhowie z OSP w Nowym Duninowie jeżdżą dziś do zdarzeń. W tej chwili 18 druhów czynnie uczestniczy w akcjach. Są to dobrze wyszkoleni strażacy, którzy niejednokrotnie udowodnili znajomość sztuki gaszenia pożarów czy niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Posiadają 2 samochody (średni wóz bojowy i lekki wóz bojowy z bogatym wyposażeniem). Fakt przekazania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i władz naszej gminy środków na zakup pontonu – łodzi (łódź z silnikiem i lawetą) postawiło przed strażakami z nowego Duninowa nowe zadanie: wyszkolenie ochotników w zakresie ratownictwa wodnego. Wspierał ich będzie druh Świetlik, który w tej chwili jako jedyny posiada uprawnienia stermotorzysty.
walne sprawozdawczeStrażacy tacy jak druh Świetlik, którzy ukończyli 60 r.ż. i lata wyjazdów do pożarów mają już za sobą, wspierają swoich młodszych druhów i wciąż są niezastąpieni. Należą do pokolenia, dla których życie OSP tożsame jest z Ich życiem. Jeśli będą potrafili przekazać, najcenniejsze dla siebie wartości młodym Strażakom, możemy być spokojni o los Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Nowy Duninów.
walne sprawozdawczeTym bardziej, że władze Gminy, tak Wójt jak i Rada przychylnym okiem spoglądają w stronę strażaków z Nowego Duninowa, Lipianek i Dzierzązny. To co dobrego dzieje się w OSP, dzieje się także za ich przyczyną. I jeśli nawet nie starcza na wszystko z budżetu Gminy, wiedzą kogo zaprosić do współpracy. I tak swoją pomocą służy zawsze Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Zarząd Główny OSP RP z druhem Waldemarem Pawlakiem na czele, Przedstawiciele Zarządu Powiatowego OSP RP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, PZU, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i wielu innych instytucji, które jeśli tylko mogą wspierają władze samorządowe w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy naszych Strażaków.
Druhom z Dzierzązny szybkiego ukończenia budowy garażu, druhom z Lipianek bezawaryjnego użytkowania nowego samochodu i niegasnącego zapału, druhom z Duninowa realizacji planów dotyczących zorganizowania drużyny młodzieżowej. Wszystkim zaś Strażakom z Gminy Nowy Duninów życzymy jak najmniej pożarów i jak najwięcej przyjaciół.


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=605