http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Uproszczony plan urządzenia lasu
Wiadomość dodana przez: km (2008-02-27 19:03:14)

Jeszcze do 3 marca (poniedziałek) właściciele gruntów leśnych (lub uznanych za las po ostatniej inwentaryzacji) na terenie Gminy Nowy Duninów, mogą zgłaszać uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące planu do jego wykonawcy, tj. Agencji CEZAR Pracownia Urządzania Lasu, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (025) 759-04-94, fax (025) 759-64-40.
Państwa zastrzeżenia będą rozpatrywane przez Starostę Płockiego i rozstrzygnięte w formie decyzji administracyjnej.
Projekt jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=603