http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Temat najbliższej sesji: gospodarka wodno – ściekowa w gminie
Wiadomość dodana przez: km (2008-02-20 16:37:15)

z życzeniami błogosławieństwa Bożego w wypełnianiu posługi kapłańskiejDziś o godz. 13:00 zebrały się wszystkie Komisje Rady Gminy. Natomiast 22 lutego /w piątek/ o godz. 10:00 odbędą się obrady XIII sesji Rady Gminy Nowy Duninów. Główny temat najbliższej Sesji to ocena gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowy Duninów.
porządek obrad najbliższej sesji
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=593