http://www.nowyduninow.info.pl/

:: OSP Dzierzązna składa sprawozdanie
Wiadomość dodana przez: km (2008-02-19 15:33:26)

16 luty. DzierząznaW OSP rozpoczął się okres sprawozdawczy. Cykl Walnych Zebrań Sprawozdawczych rozpoczęła drużyna z Dzierzązny. W sobotę 16 lutego Zarząd złożył sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Druhowie udzielili Zarządowi absolutorium. Przyjęto też plan działalności i plan finansowy na następny rok. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele Zarządu Gminnego /Krzysztof Keplin, Józef Łuczak oraz Mirosław Krysiak/.
Obecność Druha Jerzego Olejnika Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Biura Terenowego w Płocku nie tylko uświetniła spotkanie. Była przede wszystkim okazją do wyjaśnienia trudnych zagadnień, z którymi Druhowie na co dzień się borykają.
Druhom z OSP w Dzierząznie życzymy sukcesów i jak najmniej problemów podczas realizacji planu na 2008 rok.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=592