http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Parafia – gmina. Pierwsze spotkania włodarzy.
Wiadomość dodana przez: km (2008-02-12 11:34:26)

pomagać sobie nawzajem
Jak wszystkim wiadomo Parafia pw. Św. Mikołaja ma nowego gospodarza. Jest nim ks. mgr Adam Łach. Swoją misję w Parafii rozpoczął zaledwie tydzień temu, a już jego poczynania nabierają tempa. Wczoraj spotkał się z Wójtem Gminy. Na spotkaniu obecni byli także Zastępca Wójta oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Sam skład osobowy spotkania potwierdza, że Proboszcz stawia na rozwój Parafii Nowy Duninów. Zamierzeniem jego jest m.in. kontynuacja podjętych przez ks. Żbikowskiego działań dotyczących remontu obiektów sakralnych. Wójt zapewnia, że w miarę posiadanych możliwości będzie wspierał inicjatywy Księdza w tym zakresie. Większość bowiem obiektów będących w zarządzie Proboszcza to obiekty zabytkowe. Ochrona zaś naszego dziedzictwa kulturowego leży w interesie nas wszystkich. Wszystko wskazuje na to, że w działaniach dotyczących pozyskania dotacji, także od Marszałka Województwa Mazowieckiego (m.in na dokończenie remontu dachu kościoła,) będą wspierać Proboszcza władze Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy.
Dobrym zwyczajem stała się w naszej gminie konstruktywna współpraca gospodarzy obu Parafii z Wójtem i Radą Gminy. W końcu wszystkie te instytucje mają pod swoją pieczą w znakomitej części tych samych mieszkańców, te same tereny, często wspólny cel. Coraz lepsza współpraca partnerów, wszystkich współgospodarzy naszej małej części Północnego Mazowsza gwarantuje nam, mieszkańcom lepsze perspektywy na rozwój tych terenów, na nasze lepsze jutro.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=583