http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Uczeń niepełnosprawny
Wiadomość dodana przez: km (2007-12-11 15:50:18)

Wójt naszej gminy doskonale radzi sobie z pozyskiwaniem funduszy na rożne cele i z różnych źródeł. Jak twierdzi, nowych sprzymierzeńców nigdy dość. Dobra współpraca z taką instytucją jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przynieść jedynie poprawę warunków mieszkańców gminy Nowy Duninów z orzeczoną niepełnosprawnością. Dla nich m.in. powstała w Soczewce świetlica socjoterapeutyczna, im trzeba zapewnić dowóz do szkół. Dla nich też będą pieniądze pozyskane przez nasze władze samorządowe z PFRON-u na dokształcanie i to dla nich Wójt stara się pozyskać specjalny samochód. Otrzymaliśmy już zaproszenie do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego dla uczniów niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. Osoby, które złożyły wnioski (informowaliśmy Państwa o takiej możliwości we wrześniu br.) mogą być pewne, że dofinansowanie otrzymają.

Program ma za zadanie przyczynić się do wyrównywania szans w zdobyciu wykształcenia przez wyżej wymienione osoby, a pośrednio pomóc im, w zajęciu jak najwyższej pozycji w życiu zawodowym i społecznym. Czy uda nam się pozyskać dla nich także samochód ? Warto starać się i mieć nadzieję, że już wkrótce takowy będzie im dobrze służył.
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=546