http://www.nowyduninow.info.pl/

:: region płocki regionem europejskim
Wiadomość dodana przez: km (2007-12-07 13:08:12)

W lipcu 2007 roku Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczął realizację Projektu pn. "Region Płocki - regionem europejskim" wspieranego przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Ideą projektu jest przyspieszenie rozwoju społeczno - ekonomicznego i wzrostu spójności w regionie poprzez szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz wzmocnienie ich współpracy. W projekcie uczestniczą przedstawiciele administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych z terenu 16 gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego w tym Gminy Nowy Duninów.
Więcej informacji dotyczących Projektu na stronie www.region-plocki.pl
adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=543