http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Złote Gody
Wiadomość dodana przez: km (2007-11-05 15:14:58)

medale za wytrwałość

Z okazji 50-tej Rocznicy pożycia małżeńskiego dostojnym Jubilatom Państwu: Mariannie i Henrykowi Bulas, Serafinie i Aleksandrowi Musińskim, Stanisławie i Janowi Trojanowskim, Helenie i Zygmuntowi Włodarczykom, Sabinie i Janowi Piątkowskim, Genowefie i Ryszardowi Czerwińskim oraz Teresie i Izydorowi Giętka składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Niech ten szczególny dla Was dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia : zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz samych radosnych dni.

Wójt Gminy Mirosław Krysiak
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietrzak


adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=530