http://www.nowyduninow.info.pl/

:: wspólnie gospodarzyć
Wiadomość dodana przez: km (2007-09-27 09:56:25)

Teren naszej Gminy to w 70% lasy, które w znakomitej części znajdują się pod opieką Nadleśnictwa Gostynin. Fakt wspólnego gospodarzenia wymaga od wszystkich zainteresowanych stron koordynacji wszelkich działań. Istotnym elementem w zarządzaniu Gminą Nowy Duninów jest współpraca naszego samorządu zarówno z Nadleśnictwem Gostynin, Łąck, Zarządem Parku Krajobrazowego czy RZGW. Takie spotkania Wójta Gminy jak wczorajsze z Nadleśniczym Nadleśnictwa Gostynin Panem J. Liziniewiczem, w którym udział wzięli także przedstawiciele Rady Gminy z Przewodniczącym Rady, pozwalają na wypracowanie rozwiązań korzystnych dla obu stron. Rozwój gospodarczy Gminy czy ochrona zasobów naturalnych? Dla nas, mieszkańców obie strony medalu winny być równie istotne. Dla władz samorządowych Gminy Nowy Duninów są. Jakie więc tematy nasi samorządowcy poruszali na ostatnim spotkaniu z Przedstawicielem Nadleśnictwa Gostynin?
  • Korzystanie z dróg gminnych przez Nadleśnictwo,

  • Możliwość skorzystania przez gminę Nowy Duninów z gruntów nad Zalewem Włacławskim /własność Lasów Państwowych/ w celu zorganizowania infrastruktury sportowej,

  • Omówiono też sprawy związane z budową oświetlenia w Karolewie wzdłuż nowo wybudowanego chodnika. Jeśli nie skorzystamy z gruntów nadleśnictwa problem oświetlenia, istotnego dla naszych mieszkańców odcinka ciągu pieszego, pozostanie nierozwiązany.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=514