http://www.nowyduninow.info.pl/

:: Jeśli nie z budżetu Gminy, to skąd?
Wiadomość dodana przez: km (2007-09-11 14:45:57)

Każde źródło jest dobre. Bywają jednak dobre i lepsze rozwiązania. Wieloletnia współpraca naszych władz samorządowych z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przynosi efekty. Priorytetem dla tej Instytucji są działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych, a że naszym władzom gminnym nie mniej na tego typu rozwiązaniach zależy nie dziwi już nikogo fakt, że wiele zadań obie te jednostki wykonują wspólnymi siłami. Bez wsparcia WFOŚiGW trudno byłoby nam np. niwelować skutki uboczne budowy wodociągów /zanieczyszczenie wód gruntowych/.
Jednym ze sposobów zapobiegania dewastacji środowiska naturalnego, a przede wszystkim ochrony wód, jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wspiera nas w tym zakresie zarówno WFOŚiGW jak i Marszałek Województwa Mazowieckiego. I tak niebawem już wykonawca wejdzie na plac budowy w Nowym Duninowie /ul. Parcelowa/. W tym wypadku budowę kanalizacji wspiera Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i przyłączami w miejscowości Popłacin, Brwilno i Dzierzązna” została podzielona na etapy. I etap realizowany był w 2005 roku, kolejny w 2006. Tak wtedy jak i dziś, przy realizacji III etapu inwestycji przyszli z pomocą Przedstawiciele WFOŚiGW. Z początkiem września otrzymaliśmy potwierdzenie, iż Rada Nadzorcza WFOŚiGW przychylnie ustosunkowała się do naszego wniosku w sprawie dofinansowania III etapu inwestycji w Dzierząznie.
Kto będzie pomagał nam realizować inwestycję w Soczewce, Brwilnie Dolnym i części Woli Brwileńskiej? /złożyliśmy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę/. Nasze władze liczą, że budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Duninów będą wspierali sprawdzeni już Partnerzy, ale nikt na pewno nie poprzestanie na szukaniu nowych rozwiązań i możliwości.

adres tej wiadomości: http://nowyduninow.info.pl/news.php?id=505